Posudky

ODBORNÍCI ŘÍKAJÍ

Odborní kolektiv fyzioterapeutů Dětské nemocnice Heim Pál

Jako fyzioterapeuti pracující v Dětské nemocnici Heim Pál v Budapešti léčíme děti s různými neurologickými a muskuloskeletálními poruchami. Během terapie je naším cílem sledovat pohybový vývoj zdravého dítěte, nastolit a obnovit normální funkce jeho těla. Důležité je, abychom to vše dělali co nejhravějším způsobem.

Naše nemocnice měla možnost vyzkoušet houpací síť Adamo. Díky její konstrukci můžeme dítě umístit jak vsedě, tak vleže. Díky jednobodovému zavěšení ji lze tlačit nebo otáčet v libovolném směru. Díky nastavitelné délce lana může dítě dosáhnout nohama také na podlahu, což ho povzbuzuje k aktivitě.

Rádi bychom na několika příkladech ukázali, jak lze houpací síť Adamo využít jako další nástroj při pohybové terapii:

Rádi bychom na několika příkladech ukázali, jak lze houpací síť Adamo využít jako další nástroj při pohybové terapii:Miminka a malé děti, které byly nuceny několik měsíců odpočívat na lůžku (např. po úrazech nervového systému, vážných nehodách, stavech vyžadujících intenzivní péči), často nejsou schopny samostatně sedět kvůli svému onemocnění. Vestibulární (rovnovážné) podněty potřebné pro fungování nervového systému však lze bezpečně podávat v poloze vleže na zádech.

Poškození centrálního nervového systému (hypoxie při narození, úraz) může způsobit poruchy regulace svalového tonu. V důsledku toho jsou zádové svaly a svaly šíje napjatější (může vzniknout tzv. zvýšení tonu extenze), páteř se ohýbá dozadu. Umístěte dítě do měkkého sedadla houpací sítě s nohama přitaženýma k břichu. Během pomalého houpání se napjaté svaly uvolní a páteř se ohne správným směrem.

Tato pomůcka se může hodit také při vrozených deformitách chodidla (např. vbočený palec) nebo po operaci dolních končetin, kdy batole dává nohu do nesprávné polohy nebo ji ještě nemůže plně zatížit. Houpací síť se nastavuje tak, aby obě chodidla dítěte dosáhla na podlahu. Malý pacient se může opírat o chodidla správně nastavená fyzioterapeutem nebo rodičem. Tím se vytváří řízená svalová aktivita v dolní končetině a pro dítě je tlačení houpací sítě zábavou.

Kromě těchto několika příkladů existuje nespočet dalších způsobů využití houpací sítě. Poskytuje zábavu zdravým, zraněným i nemocným dětem, ale funguje také jako doplňkový terapeutický nástroj. Doporučuji všem rodičům, aby si se svými dětmi hráli kreativním způsobem nebo aby houpací síť používali jako terapeutický nástroj s pomocí lékaře nebo fyzioterapeuta.

Tímea Bősenbacher, pohybová vývojářka

Houpací síť Adamo používáme ve vývojových domovech také pro speciální účely. V našich skupinách pohybového rozvoje pro maminky zkoumáme zrání dětské nervové soustavy od kojeneckého věku a učíme rodiče, co potřebují k tomu, aby své vlastní dítě individuálně rozvíjeli, jak rychle, kolikrát by rodina měla malého houpat.

Odborníci z Centra pro rozvoj také sestavují terapeutické programy pro děti s různými problémy a opožděným vývojem (např. pohybová terapie pro zahájení řeči). V takových případech je však velmi důležité vyhledat radu odborníka na senzomotorický vývoj! Houpací síť Adamo lze používat i doma během plánovaného senzomotorického tréninku, protože většina maminek je s dítětem přes den sama, a proto nemohou houpací úkoly v dece provádět jiným způsobem.

Pokud tedy vybíráte houpací síť pro své dítě, vybírejte ji na základě výše uvedených informací! Mějte na paměti, že houpací síť je pro vývoj vašeho dítěte velmi prospěšná, ale měla by být používána pouze s rozumem, s ohledem na potřeby dítěte, jeho motivaci, tempo jeho pohybového vývoje a délku doby strávené v houpací síti. Jako vedoucí Dětského vývojového centra Domu rozvoje Újbuda a matka tří dětí tuto dobře navrženou houpací síť vřele doporučuji!

Dr. Zsanett Tajti dětský specialista

Při houpání zažíváme celou škálu pocitů, od uklidňujícího rytmu našeho pohybu tam a zpět až po vzrušení z rychlého cestování prostorem a časem. Tyto zážitky oživují neomezený pohyb před narozením v mateřském lůně, pocit bezpečí a lásky. Houpání je nedílnou součástí vývoje lidstva. Vzpomeňte si na evoluci člověka a našich předků, šimpanzů, kteří se miliony let volně houpali v korunách stromů.

Během této doby houpání stimulovalo jejich mozeček, který je zodpovědný za koordinaci pohybů, rozvíjelo jejich rovnováhu, myšlení a jazykové schopnosti a zlepšovalo rozvoj emoční regulace. Dnes je vědecky prokázáno, že houpání rozvíjí smyslový systém našeho těla, konkrétně vestibulární a proprioceptivní systém. K vestibulární stimulaci dochází, když se pohybujeme v prostoru a čase. Tři polokruhové oblouky ve vnitřním uchu pak reagují na pohyb a zrychlení v horizontální, vertikální a diagonální rovině, což přímo stimuluje náš smysl pro rovnováhu. Proprioceptivní systém přijímá informace z našich svalů a kloubů při pohybu našeho těla v prostoru, které se rovněž rozvíjejí stimulací vestibulárního systému houpáním. Tyto informace zpracovává náš centrální nervový systém a podněcuje nás k reakci na podněty. Uvnitř mateřského lůna se plod může volně pohybovat všemi směry a vznášet se v plodové vodě. Po narození je dítě konfrontováno s gravitací, jeho končetiny jsou těžké a jeho nervová soustava ještě není dostatečně zralá k provádění soustředěných pohybů. Začíná rychlý vývojový proces, jehož zřejmými momenty jsou, že dítě začíná otáčet hlavu ve směru zvuku a světla, sleduje je očima, pak zkrotí své končetiny, nejprve nemotorně sahá po předmětech a pak dosáhne svého cíle se stále větší přesností.

Uspořádání informací získaných smysly (oči, uši, hmat) a kinestetické vnímání prostředí (propriocepce) pomáhají dítěti v normálním vývoji. Shrneme-li příznivé účinky houpání: pohyb dopředu-dozadu, nahoru-dolů rozvíjí mozkovou kůru, mozek jím jemně stimuluje centrum zodpovědné za rovnováhu, pomáhá při vědomém vnímání polohy těla, přibližování-vzdalování, pohyblivé prostředí podporuje sběr a zpracování smyslových informací, smyslová integrace poskytuje základ pro složitější učení a chování, pomáhá zlepšovat motorické dovednosti, rozvíjet velké pohyby a také jemné pohyby, svaly se uvolňují a dítě relaxuje a zklidňuje se, podle toho může také poskytnout řešení problémů se spánkem. Nedonošené děti mají zpočátku méně vyvinuté smyslové vnímání, zejména v oblasti hmatu a vestibulárního ústrojí. Několik studií se zabývalo účinky multisenzorické a vestibulárně-proprioceptivní stimulace nedonošených dětí a jejich výsledky jasně potvrzují, že stimulace u nedonošených dětí má příznivý vliv na jejich vývoj i na jejich spánek. Proto může být pro předčasně narozené děti užitečné včas zahájené opatrné houpání, jehož podrobnosti je třeba konzultovat s fyzioterapeutem nebo pediatrem. Houpání je tedy vývojový prostředek známý již od pradávna, který je dostupný všem věkovým kategoriím, a to i venku nebo v bytě.

Jemné a bezpečné houpání je možné již od narození, a to takzvaně formou polohovatelné dětské houpačky, která nezatěžuje páteř a nedeformuje hlavičku ani při několikahodinovém ležení na zádech. Některé horizontální houpačky se mohou díky správnému zavěšení pohybovat všemi směry, což je další výhodou při vývoji nervové soustavy, a starší děti již mohou zažít vzrušení z prohánění se všemi směry v sedících houpačkách. Ať už se jedná o zdravé děti, děti, které potřebují rozvoj, nebo děti s neurologickým onemocněním, má houpačka pozitivní přínos. Houpání je tedy zábavná, neomezená možnost, kterou podporujeme zdravý vývoj našeho dítěte.

Napsali o nás
Napsali o nás
"Dětskou houpačku Adamo opravdu milujeme, zejména proto, že víme, že houpání je pro naše dítě nejen zábavné, ale má také super vliv na jeho kognitivní vývoj a pomáhá také s rovnováhou."
— Enikő
Napsali o nás
"Když už jsem vyzkoušela všechno možné a nepodařilo se mi dítě uspat, vyskousela jsem houpátko Adamo které mě mnohokrát zachránilo."
— Dóra
Napsali o nás
"Pro nás byla dětská houpačka Adamo v prvních měsících záchranou. Když moje holčička nechtěla nikde spát, použili jsme houpačku a vždy to mělo úspěch! Nevím, co bychom si bez ní počali!"
— Bianka
Napsali o nás
"Moje holčička houpátko milovala, dokud se do něj vešla. Byly noci, nejedna, kdy si myslím, že bychom bez ní nepřežili. Líbilo se mi, že ji v ní mohl uspávat i manžel a babičky a já měla čas pro sebe."
— Anett
Napsali o nás
"Moje holčička houpačku milovala, dokud se do ní vešla. Byly noci, nejedna, kdy si myslím, že bychom bez ní nepřežili. Líbilo se mi, že ji v ní mohl uspávat i manžel a babičky a já měla čas pro sebe."
— Kitti
Napsali o nás
"Adamo nám hodně pomohlo při bolestech bříška, a když moji holčičku bolely zoubky, také se jí houpátko moc líbilo. Tak ráda v ní spala, že to byl jediný způsob, jak jsem mohla dělat domácí práce."
— Diána
Napsali o nás
"Po dvou minutách houpání moje dítě s úsměvem usnulo. Dětská houpačka Adamo ji vždy uklidní, milujeme ji.
— Brigitta
Napsali o nás
"Houpátko Adamo jsem používala u všech tří svých dětí, bylo mi velkým pomocníkem v době bolestí zubů a bříška. Nemluvě o kognitivních výhodách houpání."
— Ágnes
Napsali o nás
"Od malička si s dcerou během houpání zpíváme říkanky a písničky. Teď ve třech letech se učí houpat sama, takže je to ještě více vzrušující."
— Nóra